Management Committee

1 Mrs. Urmil Bahshi Chairperson
  Director 137, Dusshera Scheme, Shakti Nagar Kota
2 Mrs. Iram Qamar Member Secretary
  Principal Bajrang Nagar Police line, kota
3 Mr. R. K. Shukla CBSE Representative
    (Principal) K.V. 1,Kota
4 Mr. Shekar Jakhoria CBSE Representative 
    (Principal) K.V. No.2,  Principals' residence KV No .2 ,  Railway colony station , Kota
5 Mrs. Vandana Rana Teacher 
    AAdrsh Nagar , Kota
6 Mrs. Sharddha Paliwal Teacher 
    Kunhadi, Kota
7 Mr. Anand Sharma  Parent 
    Bajrang Nagar, Kota
8 Mrs . Garima Zibbu  Parent
    Janak Puri, Station, Kota
9 Ms. Praduman Patni Member
    S/O Sh. Sumer Chand Patni, Flat No. -203,Orient Prem 120,  Shakti Nagar , Kota 
10 Mrs Nisha Jain Member
    Talwandi - Kota
11 Mrs Vinita Harman Member
    Banchmark City, Borkhera , Kota
12 Mr. Raju Rana Treasurer
    S/O Late Jogeshwar Rana,2-W-6, Mahaveer Nagar - III , Kota