Results

Result 2019

AISSCE RESULT 2019
RANK WISE RESULT (COMMERCE)
S.NO.  Roll No. Name ENGLISH ECO MATHS PHY.ED. B.st ACCNTS TOTAL %
1 1665870 DIVYA SHARMA 94 95 96   99 99 483 96.6
2 1665892 ARYAN TAHLAN 92 97   99 96 99 483 96.6
3 1665894 KAMENDRA RUNDLA 90 99   96 94 98 477 95.4


RANK WISE RESULT (SCIENCE)
S.NO.  Roll No. Name ENGLISH MATHS BIOLOGY PHYSICS CHEMISTRY PHY.ED. Total %
1 1665813 KRITIN SHARMA 95 99   80 99 97 470 94
2 1665812 KIRTI SINGH SIKARWAR 80 99   98 95 92 464 92.8
3 1665854 TANNU KUSHWAH 84   94 94 96 95 463 92.6


TOP TEN CLASS X RESULT 2019
S.NO.  Roll No. Name ENGLISH  HINDI  MATHS SCIENCE SO. SC. TOTAL %
1 1184516 RIYA CHOUDHARY 98 98 100 100 99 495 99
2 1184501 KASHIKA SAXENA 90 99 100 95 97 481 96.2
3 1184479 SHIVANSH FAUJDAR 89 93 100 98 99 479 95.8
4 1184511 PRAKHAR JAIN 89 97 96 99 98 479 95.8
5 1184502 KAUSTUBH GUPTA 86 99 99 99 95 478 95.6
6 1184494 DEVANSHI JAIN 92 98 95 95 97 477 95.4
7 1184495 DHRUV CHAUDHARY 95 96 95 99 89 474 94.8
8 1184452 ANSHIKA BALWADA 85 97 97 95 100 474 94.8
9 1184463 JIYA CHOUDHARY 88 97 95 95 98 473 94.6
10 1184515 RITU SHARMA 91 98 99 95 90 473 94.6

Result 2018

RANK-WISE-RESULT 2018 (MATHS SCIENCE)
S.NO. Roll No. NAME Eng Maths  Phy Chem Physcial Total % Result
1 1662285 LOKESH YADAV  81 99 95 95 95 465 93 Pass
2 1662303 SHRITIK GOYAL  84 96 95 95 92 462 92.4 Pass
3 1662281 KRISHNA HARSORA   85 93 95 89 89 451 90.2 Pass
                     
                     
RANK-WISE RESULT 2018 (BIOLOGY) 
S.NO. Roll No. NAME Eng Phy Che Bio Physcial Total % Result
1 1662336 PALAK KUSHWAH   84 95 93 90 95 457 91.4 Pass
2 1662323 DEERGHA JAIN  81 95 89 94 97 456 91.2 Pass
3 1662337 PRIYANKA SHARMA   72 95 95 96 92 450 90 Pass
                     
                     
RANK WISE RESULT 2018 XII COMMERCE
S.NO. Roll No. NAME Eng Eco Phy. Edu. B.St. ACC. Maths Total %
1 1662412 RONAK MAKHIJA  94 91   95 96 95 471 94.2
2 1662397 PRABHBEER KAUR 82 97 97 95 95   466 93.2
3 1662410 ROHIT JAIN   77 99   95 95 100 466 93.2
                     
                     
TOP TEN CLASS-X BOARD RESULT 2018
RANK ROLL NO. NAME ENG HINDI MATHS SCI. S.ST Total Percent Result
1 1178289 ADITI SHARMA 95 96 95 99 98 483 96.6 PASS
2 1178306 MANN TANWANI 93 96 95 97 97 478 95.6 PASS
3 1178446 TASHLEEN KAUR SAHNI 95 98 95 95 95 478 95.6 PASS
4 1178297 EKKAS ASHISH SANDHU 90 98 95 95 99 477 95.4 PASS
5 1178431 RITIKA MALIK 94 99 95 91 97 476 95.2 PASS
6 1178434 SAJIA ALI 93 96 96 95 96 476 95.2 PASS
7 1178412 ADITI SOOD 95 95 97 93 95 475 95 PASS
8 1178361 SHUBHAM JAGARWAR 87 95 98 96 97 473 94.6 PASS
9 1178424 HARSHIT MUNDHRA 90 97 92 96 97 472 94.4 PASS